PODSTAWOWY ZAKRES ZAJĘĆ.


Kraina Skrzatów pracuje pod nadzorem Kuratorium Oświaty i Wychowania, w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego  "Dziecko w swoim żywiole" wydawnictwo Nowa Era.


Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z wytycznymi MEN i realizowane są w ciągu dnia w naszym przedszkolu.


W ramach zajęć podstawowych zapewniamy realizację programu wychowania przedszkolnego, czyli między innymi:


  • zajęcia dydaktyczne
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia muzycze
  • zabawy ze sztuką z elementami arteterapii
  • gimnastykę ogólnorozwojową
  • zajęcia ruchowe
  • zabawy z j. angielskim
  • zabawy dydaktyczne z elementami ćwiczeń logopedycznych.


Program dostosowany jest do grupy wiekowej, a proponowane formy aktywności modyfikowane w zależności od  zainteresowań, potrzeb i możliwości dziecka.

    

W naszym przedszkolu nauka odbywa się w przyjaznych warunkach, przede wszystkim poprzez zabawę. Rozumiemy i szanujemy naturalną potrzebę aktywności dzieci, ich ciekawość poznawczą, dążenie do odkrywania i rozumienia świata.
Wiemy, jak ważne jest zapewnienie dzieciom codziennego pobytu na świeżym powietrzu – bezpośrednie sąsiedztwo łąk, pól i lasu oraz obecność placu zabaw stwarzają wiele możliwości i zdrowego spędzania czasu w plenerze.


Zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę w godzinach od 7:00 do 17:00 w okresie od września do sierpnia (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy). Dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu i sierpniu. Wychodząc naprzeciw zapracowanym rodzicom umożliwiamy, za dodatkową opłatą, pozostawienie dziecka po godzinie 17:00. W tym czasie przedszkole pełni wyłącznie funkcję opiekuńczą.

W ramach realizacji założeń programowych dzieci uczestniczą w zajęciach ruchowych, intelektualnych i manualnych. Mają kontakt z innymi dziećmi i rozwijają swoje kompetencje społeczne. Zajęcia odbywają się w małej grupie, w przyjaznej atmosferze. Z dziećmi pracują dwie wychowawczynie i pomoc wychowawczyń.